Vielse og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab aftales med kordegnen som noterer, hvis der er ønske om en af præsterne.

Ved vielse skal man bestille en ægteskabserklæring hos kommunen tidligst fire måneder før vielsen.

Hvis der ønskes navneændring i forbindelse med vielse, udfyldes ansøgningen på borger.dk