Julehjælp

Menighedsplejen i Gauerslund Sogn uddeler julehjælp til familier og enlige, som har det svært økonomisk.

Ansøgere skal have bopæl i Gauerslund Sogn og julehjælpen vil bestå af en kurv med mad. Ved mange ansøgninger kan beløbsstørrelsen pr. ansøger blive nedsat eller vi kan vælge, kun at støtte nogle ansøgere.

Se folder om julehjælp her

Ansøgningsfrist: 20. november 2018

Digitalt ansøgningsskema findes herunder. Ansøgningsskemaet kan også hentes i papirform på kirkekontoret.