Torsdag d. 26. marts 2020, kl. 10:00

Sangformiddag

”Kommenterede sangfortællinger v. udvalgets medlemmer ”

 

Pris
Gratis, men der kan lægges et beløb til Menighedsplejen